Ruznamçe nedir?

Osmanlı Devletinde defterdarlıkta günlük hadiselerin yazıldığı küçük defter
Köken: Farsça